De översta sex bilder är tagna av Kjell Gehammar.

Samtliga övriga bilder: fotograf Hans Ranestål. hansranestal.911@gmail.com
(Klicka på bilden om du vill se den i större format)